Κατοικία στους πρόποδες του όρους Υμηττού

Κατοικία στους πρόποδες του όρους Υμηττού

Η κατοικία βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Υμηττού και αναπτύσσεται στον άξονα Ανατολή – Δύση, με κύριο σκοπό την λιγότερο δυνατή επέμβαση στο τοπίο-περιβάλλον, εφόσον κατά τον άξονα Βορρά-Νότου το οικόπεδο εμφανίζει έντονη κλίση μεγαλύτερη του 20%.

Προκύπτει λοιπόν μια επέμβαση σε επιφάνεια 500τ.μ. ενώ το υπόλοιπο οικόπεδο 3500τ.μ. παραμένει αδιαμόρφωτο.

Επιπλέον λόγω της μορφολογίας του ορεινού όγκου στον οποίο βρίσκεται το κτίριο, επικρατούν ψυχροί και έντονοι άνεμοι από δύση προς ανατολή, με αποτέλεσμα την ανάγκη δημιουργίας ενός ισχυρού ορίου προς δύση για προστασία, τόσο από τους ανέμους, όσο και από το ψύχος. Για τον λόγο αυτό υπάρχουν 2 μόνο ανοίγματα μικρών διαστάσεων προς την Δύση ενώ κατασκευάζεται τοίχος που επεκτείνεται πέραν της κατοικίας προστατεύοντας έτσι τον υπαίθριο χώρο στον οποίο αναπτύσσονται όλες οι δραστηριότητες κατά τους θερινούς μήνες.

Η κάτοψη είναι σχήματος Π, δημιουργώντας μια «κλειστή» προστατευμένη αυλή, στην οποία εκτονώνεται η κουζίνα και η τραπεζαρία. Στο πρώτο σκέλος του Π συναντάμε την είσοδο η οποία γίνεται μέσω ενός προθάλαμου που προστατεύει θερμικά τον ισόγειο χώρο. Εκατέρωθεν της εισόδου διαμορφώνονται οι βοηθητικοί χώροι και η κουζίνα. Στο απέναντι σκέλος και στην πορεία της εισόδου υπάρχει μεγάλο κατακόρυφο άνοιγμα τόσο για θέα και διαμπερή δροσισμό στον άξονα ανατολή δύση αλλά και ως μεταβατικό στοιχείο από το διώροφο καθιστικό στο χαμηλότερου ύψους χώρο ψυχαγωγίας που ουσιαστικά είναι υπόσκαφος δίχως ανοίγματα.
Στο κατακόρυφο προς τα άλλα σκέλη δεσπόζει η σκάλα

η οποία ορίζει τον χώρο της τραπεζαρίας, δίχως να τη διαχωρίζει από τους υπόλοιπους χώρους του ισογείου. Παράλληλα, με τη σκάλα διαμορφώνεται μεγάλο άνοιγμα τόσο στο επίπεδο του ισογείου, όσο και στο επίπεδο του ορόφου, με αποτέλεσμα να υπάρχει ανεμπόδιστη θέα κατά την κατακόρυφη επικοινωνία των ορόφων – επιπέδων.

Ακριβώς μπροστά από το άνοιγμα αυτό υπάρχει η «προστατευμένη» αυλή ασκεπής ημιυπαίθριος χώρος

ο οποίος επικοινωνεί άμεσα με την κουζίνα και τον υπόλοιπο υπαίθριο χώρο της κατοικίας.

Στον όροφο διαμορφώνονται τρία υπνοδωμάτια και οι χώροι υγιεινής.

Ο διάδρομος που επικοινωνεί αυτούς τους χώρους βλέπει στο διώροφο χώρο της σκάλας. Ο όροφος έχει μικρότερη επιφάνεια από τον ισόγειο χώρο και το όλο κτήριο στεγάζεται με ενιαία μονόριχτη στέγη, η οποία ακολουθεί την κλίση του εδάφους. Έτσι προκύπτει διώροφος χώρος στο καθιστικό, στο χώρο που βρίσκεται η σκάλα και στην κουζίνα.

Στην κουζίνα δημιουργείται ένα πατάρι

που καταλαμβάνει την επιφάνεια του χώρου παρασκευής φαγητού, με προοπτική πάνω σε αυτό να αποθηκεύονται τα τρόφιμα της οικογένειας. Λόγω της κλίσης του εδάφους τα Υ/Δ στη νότια πλευρά είναι ισόγεια και έχουν πρόσβαση απευθείας στον κήπο, μέσω μιας πλακόστρωτης βεράντας. Το κυρίως Υ/Δ καταλαμβάνει το ανατολικό τμήμα του ορόφου, ενώ τα παιδικά το δυτικό και ανάμεσα τους εκτείνονται οι βοηθητικοί χώροι και οι χώροι υγιεινής.

Δείτε την δημοσίευση εδώ